Sborník z tvůrčích akcí SRTu za rok 2023

18. březen 2024

I přes veškeré naše úsilí se nepodařilo přesvědčit Státní fond kultury ČR, aby udělil grant na konání přehlídky rozhlasové umělecké slovesnosti Bilance. Uspořádali jsme tedy alespoň AudioREPORT a v rámci mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio 2023 úspěšný seminář o audioknihách.

Zároveň se podařilo zvolit nový Výbor a Kontrolní komisi Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, z.s. Bývalým členům těchto orgánů skončilo funkční období. Bez představenstva by náš dobrovolnický spolek, který je financován výhradně z příspěvků a grantů, zanikl. Proto poděkování všem, kteří se o jeho fungování trvale aktivně zasazují.

Radost, a dočtete se o ní i v tomto sborníku, máme z novinkové dokumentaristické produkce vzešlé z dílen nezávislých produkcí a tvůrců. Umožňují otevírat nová témata a vnášejí svěží tón do často fádního koloritu po léta vysílaných programových řad a cyklů. Prožíváme skutečnou renesanci tvorby a jsme svědky nové kodifikace podoby jejího budoucího směrování. To vše jsou (v dobrém slova smyslu) zlomové chvíle. Díky za ně!

Dámy a pánové, nám všem hodně zdaru a zdraví do další práce.

Spustit audio
autoři: Michal Bureš , Sdružení pro rozhlasovou tvorbu