Svět rozhlasu 22

Obsah čísla:

Ondřej Vaculík: Úvodem
ROZHLAS VE SVĚTĚ
Filip Rožánek: Jaká je budoucnost rozhlasu?
JUDr. Marek Beneš: 109. zasedání Výboru EBU pro právní a veřejnoprávní záležitosti
ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE
Seminář SRT na Prix Bohemia Radio Poděbrady 2009: Kulturní a umělecká funkce rozhlasového vysílání
Prof. MgA. Jan Vedral, Ph.D.: Kulturní funkce veřejnoprávního rozhlasového vysílání v tekuté postmoderně
PhDr. Vladimír Karfík: Kultura a kultivovanost rozhlasu
PhDr. Bronislava Janečková: Kulturní a umělecká funkce rozhlasu
Lukáš Hurník, Ph.D.: Kulturní stanice ČRo 3 - Vltava
Radim Kolek: K dalším kulturním funkcím rozhlasu
Diskuse
PhDr. Miloš Skalka: Dvacet let v éteru
MgA. Viki Janoušková: Na margo umeleckého druhu odohrávajúceho sa „medzi ušami“ alebo Deficit s nedoziernými následkami
ROZHLASOVÁ HISTORIE
MgA. Eva Ješutová: Český rozhlas, jeho předchůdci a stanice v historickém vývoji
MgA. Jiří Hraše: Ještě něco ke zvukové hře Požár opery
OSOBNOSTI - VÝROČÍ
Mgr. Jiří Hubička: Karel Lánský
Rudolf Matys: Václav Daněk
Mgr. Eva Ješutová: PhDr. Olga Spalová
Mgr. Jiří Hubička: Otto Hon
Kateřina Vondráčková: PhDr. Milena Suhradová
MgA. Jiří Hraše: Miloslav Havel (Jiří Hrbas)
Ing. Jana Turčínková, Ph.D., Jarmila Růžičková: Jaroslav Jakubíček
Yvona Žertová: PhDr. Miroslav Kovářík
MgA. Jiří Hraše: Vladimír Fišer
Mgr. Jiří Hubička: Dalibor Basler
Mgr. Jiří Hubička: Aleš Boleslav
Václav Bělohlavý: Karel Vašíček
Jiří Dohnal: Zdeněk Petr
Milan Rykl: Kamil Horák
Radim Kolek: Bohumír Liška
Mgr. Jiří Hubička: Ludmila Stambolieva
MgA. Jiří Hraše: Otto Kukral
Jarmila Lakosilová: Libuše Šneková
Jindra Klímová: Šéfredaktor? Někdo jako kapitán!
Jiří Dohnal: Milan Dvořák
MgA. Jiří Hraše: Kamil Houba
Michaela Vondráčková: Hrající, zpívající... jubilující Zdeněk Bláha
PhDr. Bohuslava Kolářová: Ing. Igor Kratochvíl
PhDr. Bohuslava Kolářová: Jiří Hesoun
Mgr. Alena Škraňková: Bohumil Brádle
Poznámka redakce
PŘÍLOHA
PhDr. Iva Klůsová: Internet a média
DO ČÍSLA PŘISPĚLI

Spustit audio
autor: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu