Svět rozhlasu 09

5. listopad 2010

Obsah čísla:

ÚVOD
ROZHLAS VE SVĚTĚ
Zdeněk Bouček: Prix Italia 2002
Edwin Brys: Melománie. O rysech hudby
ROZHLASOVÁ HISTORIE
Bohuslava Kolářová: Jak jsme psali rozhlasovou historii
Věra Šťovíčková: O Milanu Weinerovi, populárních Písničkách s telefonem a redakci mezinárodního života
Rostislav Běhal: Doplněk k životopisným údajům dr. B. Horáka
Jiří Hraše: Jmenoval se František
Jiří Hraše: První předtočená reportáž
ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE
Jaroslav Bartošek: Typy zpráv v žurnalistice
Jaroslav Bartošek: Vlastní jména v masmediálním zpravodajství
Rudolf Matys: Laudatio k ocenění Martina Hilského
Jiří Vejvoda: Produkční centrum jako nadstaniční projekt
ANKETA
...další až po písničce...
Rostislav Běhal
Jiří Hraše
Marcela Antošová
Jan Fuchs
Jan Halas
Robert Tamchyna
Jiří Grygar
Jiří Ješ
ROZHLASOVÁ TECHNIKA
Jiří Truneček: Digitalizace archivu Českého rozhlasu
DOKUMENTY
Ze zápisu I. pracovní porady režisérů čs. rozhlasu v Praze (1938)
Jaroslav Hurt: Od divadelní režie k rozhlasové režii
Václav Somer: Od textové předlohy k režijní knize
Josef Bezdíček: Divadelní herec a rozhlasový herec
Bibliografie
Petr Pavlovský: Texty o rozhlase a fonografii 1996-2003
Jaroslav Bartošek: Výběrová bibliografie k tématu Mluva v médiích
PŘÍLOHA
Přehled rozhlasové literatury ve fondu Knihovny Českého rozhlasu (Praha)
DO ČÍSLA PŘISPĚLI

Spustit audio
autor: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu