Svět rozhlasu 06

5. listopad 2010

Obsah čísla:

SEMINÁŘ
Slovo, hudba, ruch a ticho
vystoupení z odborného semináře SRT na rozhlasové přehlídce Prix Bohemia Radio
Jan Halas: Úvod
prof. PhDr. Jiří Kraus: Jazyk a styl v mediální komunikaci
doc. PhDr. Michael Černoušek: Médium rozhlasu a akustické prostředí
doc. PhDr. Jan Dvořák: Zvuková charakteristika doby
doc. Mgr. Josef Henke: Ticho v rozhlasovém vysílání
Hana Kofránková: Zvuk a tvar
Alexandr Pícha: Ticho v proudovém vysílání
PhDr. Zdeněk Bouček: Zvukový obraz skutečnosti reálné a skutečnosti umělé
Diskusní poznámka A. Píchy
Josef Plechatý: Zvuk v publicistickém pořadu
Petr Mandel: Hudba jako zvuk, zvuk jako hudba
Mgr. Michal Rataj: Zvuk, ruch, hudba
Vlado Rusko: Materiál virtuálního zvukového obrazu
ROZHLAS VE SVĚTĚ
Edwin Brys: Překládání pro rozhlas
HISTORIE:
Mgr. Jiří Hraše: Rozhlasový historik doc. Vladimír Kovářík (Opravník omylů č. 5)
Mgr. Jiří Hraše: Rozhlasové vysílání perem E. E. Kische
TEORIE A PRAXE
PhDr. Václav Hradecký: Výzkum poslechovosti rozhlasu - možnosti a současná realita v ČR
PhDr. Václav Moravec: Proměny mediální legislativy
DOKUMENTY
Mirko Očadlík: Teorie rozhlasu
Výsledky rozhlasových soutěží
DO ČÍSLA PŘISPĚLI
SUMMARY

Spustit audio
autor: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu