• Karel Kovařovic

  hudební skladatel (nar. 1862–1920)

 • Václav Kozel

  hudební skladatel (nar. 1940)

 • Leopold Koželuh

  hudební skladatel (1747–1818)

 • Antonín Kraft

  hudební skladatel (1749–1820)

 • František Vincenc Kramář

  hudební skladatel (1759–1831)

 • Martin Kratochvíl

  hudební skladatel (nar. 1946)

 • Jiří Kratochvíl

  hudební skladatel (1924–2014)

 • Jaroslav Krček

  hudební skladatel (nar. 1939)

 • Iša Krejčí

  V kontextu české hudby představuje jedinečnou osobnost orientující se skladatelsky výhradně k neoklasickému směru. Věnoval se několika oborům a stal se všestranným hudebníkem. V letech 1923 - 27 studoval na Karlově univerzitě historii a hudební vědu, ve stejné době se na Pražské konzervatoři vzdělával ve hře na klavír u Albína Šímy a ke studiu kompozice docházel ke Karlu Boleslavu Jirákovi. Po absolutoriu pokračoval v letech 1927 - 29 ve studiu skladby na mistrovské škole ve třídě Vítězslava Nováka a u Václava Talicha studoval i dirigování.
 • Jaroslav Křička

  hudební skladatel (1882–1969)

 • Josef Křička

  hudební skladatel (1888–1969)

 • Josef Kšica

  hudební skladatel (nar. 1952)

Stránky